Świadczenia

ŚWIADCZENIA STATUTOWE

ZZ. ,,KONTRA”

– Z tytułu urodzenia dziecka  – 200 zł

– Z tytułu zgonu członka  rodziny – 100 zł (rodzice, teściowie, mąż, żona, dzieci ).

– Z tytułu zgonu członka związku – 200 zł

– Z tytułu długotrwałej choroby (co 30 dni ).

– Leczenie szpitalne ( ponad 5 dni raz w roku ).

– Prezent na Dzień Kobiet.

– Paczka świąteczna.

– Prezent urodzinowy.

– Zapomogi w sytuacjach losowych (pożar, kradzież, wypadek, inne sytuacje losowe,)

– w zależności od dochodów (raz w roku), rozpatruje Komisja Socjalna.

– Fundusz odpraw emerytalnych

(wysokość uzależniona od okresu przynależności do związku)

                od 1 do 3 lat – 200 zł 

                od 3 do 8 lat – 300 zł

                powyżej 8 lat – 450 zł