O nas

Związek Zawodowy Kontra

Związek Zawodowy Kontra Pracowników Z.M Bumar Łabędy S.A jest niezależną organizacją związkową, samodzielnie kierującą swoją działalnością.

 

NASZE CELE

Głównym celem działalności Związku jest reprezentowanie i obrona praw, godności i  interesów pracowników Bumar Łabędy S.A.

Do pozostałych celów statutowych naszej działalności należą: obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Centrum i ich rodzin, obrona praw członków Związku i  reprezentowanie  ich  interesów  wobec  Pracodawcy,  a także innych władz, organizacji i instytucji,  kształtowanie  etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych, w szczególności promowanie postaw i działań służących realizacji misji Centrum i przyczyniających się do rozwoju polskiej nauki, oddziaływanie na rzecz praworządności oraz koleżeńskiej solidarności w stosunkach pracowniczych, w tym m.in. współdziałanie z Pracodawcą w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

 

NASZE POCZĄTKI

Pewnego jesiennego popołudnia grupa kilkunastu pracowników w Zakładach Konstrukcji Spawanych Sp z o.o „BUMAR ŁABĘDY” stwierdziła, że chce mieć wpływ na jakość oraz warunki swojej pracy i postanowiła założyć Związek Zawodowy KONTRA. Już kilka tygodni później, w październiku 2009 r. Związek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskując w ten sposób osobowość prawną, a więc przede wszystkim możliwość korzystania z przysługujących uprawnień ustawowych. Obecnie Związek liczy największą ilość osób zatrudnionych w Zakładach Mechanicznych Bumar Łabędy S.A

 

NASZA ROLA

Od momentu powstania Związku słyszeliśmy pytania:

Po co powstaliśmy? Czy związek zawodowy jest potrzebny?

Rozumiemy te pytania, ponieważ wokół działalności związków zawodowych w Polsce narosło wiele kontrowersji.

W niektórych przypadkach to same związki zawodowe przyczyniły się do utworzenia negatywnej opinii o działalności związkowej. Dlatego postanowiliśmy założyć własny – samodzielny, niezależny i   apolityczny związek zawodowy.

Chcieliśmy sami stanowić o celach i formie naszej działalności, która będzie – w naszej opinii – służyć rozwojowi naszej Instytucji, poprzez tworzenie pozytywnych warunków pracy i reprezentowanie interesów pracowników. Wstępowanie do związków zawodowych jest wyrazem wolności zrzeszania się, jednego z podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Prawo to stanowi praktyczny wyraz funkcjonowania demokracji, społeczeństwa otwartego i  plu-ralizmu, dlatego też jego gwarancje można znaleźć we wszystkich uniwersalnych dokumentach międzynarodowej ochrony praw człowieka. Chcemy, by nasz Związek Zawodowy odegrał ważną rolę w kształtowaniu stosunków pracy w Bumarze jak i NGK Ceramics Polska. Wiemy, że jako Związek możemy skuteczniej reprezentować interesy pracownika niż on sam. Wierzymy, że nasza dotychczasowa działalność, a szczególnie ilość inicjatyw, mających na celu polepszenie warunków pracy, podjętych w ciągu zaledwie pół roku naszego istnienia, najlepiej świadczy o tym, że było warto spotkać się tego jesiennego popołudnia i coś wspólnie postanowić?